PISTOLSKYTTEKLUBBEN SVEA ING 1 / PISTOLSKYTTEMÄRKEN
PISTOLSKYTTEMÄRKEN – KOMPETENSSERIERNA

För erhållande av Pistolskyttemärke erfordras att skytt under kalenderår vid tränings och/eller tävlingsskjutning, anordnad enligt av Svenska Pistolskytteförbundet fastställda bestämmelser, visat prov på skjutskicklighet enligt punkt 1 och 2 nedan, nämligen:

1. att i 3 precisionsserier mot Pistoltavla 25 m precision 25 m avstånd, 5 skott, 5 minuters skjuttid ha uppnått i varje serie minst:


Reducerade krav
Reducerade krav för äldre skyttar som föregående år fyllt 55 år gäller 1 poäng mindre
per serie, och för personer som ett föregående år fyllt 65 år, 2 poäng mindre per serie.

2. att i 3 tillämpningsserier antingen
– mot B 100 figur, 50 m avstånd, 6 skott, utgångsställning stående 45°
– eller mot 1/6 rak eller cirkelmål C 30, 25 m avstånd, 6 skott utgångsställning
stående 45°
ha erhållit i varje serie:

eller erövrat minst en standardmedalj i fältskjutning.
(Referenskälla: SKJUTHANDBOKEN, UPPLAGA 19, 2022-01-01, SIDA 454)