PISTOLSKYTTEKLUBBEN SVEA ING 1 / BÖRJA SKJUTA
BLI MEDLEM OCH BÖRJA TRÄNA OCH TÄVLA I PISTOLSKYTTE TILLSAMMANS MED OSS I PK SVEA ING 1


MEDLEMSSKAP FÖR SKYTTAR FRÅN ANNAN FÖRENING

Om du redan har Pistolskyttekortet och är, eller har varit, medlem i en Pistolskytteförening ansluten till SPSF skicka Ansökan om Medlemsskap till: info@pksvea.se
FÖR DIG SOM VILL PROVA PÅ PISTOLSKYTTE

GRUNDKURS FÖR PISTOLSKYTTEKORTET HAR GENOMFÖRTS UNDER VÅREN 2023.

VÄLKOMMEN ATT SKICKA IN INTRESSEANMÄLAN TILL VÅRA KOMMANDE KURSER. DU SÄTTS DÅ UPP PÅ VÄNTELISTA OCH BLIR KONTAKTAD INFÖR NÄSTA KURSTILLFÄLLE.


DATUM FÖR NÄSTA KURSTILLFÄLLE ÄR ÄNNU INTE FASTSTÄLLT.

Skicka en Intresseanmälan för att gå Grundkurs för Pistolskyttekortet till: kurs@pksvea.se

SOM NYBÖRJARE KOMMER DU ATT

1. Gå en introduktions-/säkerhetsutbildning
2. Gå en grundkurs för Pistolskyttekortet
3. Ansöka om 6 månaders provperiod för medlemskap Pistolskytteklubben Svea Ing 1
4. Efter provperiod, ansöka om fast medlemskap Pistolskytteklubben Svea Ing 1

Introduktionskurs och säkerhetsutbildningen hålls en till två gånger per år beroende på antalet anmälda och genomförs under en dag.
På introduktionskursen och under provperioden, så får du låna klubbens vapen för att träna med. Under grundkursen för Pistolskyttekortet så kommer kurstillfällen att varierande innehålla teoretiskt utbildning och träning samt praktisk utbildning och träning med att skjuta pistol.

Efter att du fått Pistolskyttekortet och varit aktiv medlem i Pistolskytteklubben Svea Ing 1 så kan du söka vapenlicens och börja träna och tävla självständigt.

ÖVRIGT

Efter att du skickat in din intresseanmälan så sätts du upp på en väntelista. Du får besked när du har blivit uppsatt på väntelistan och ungefär hur lång tid det är till nästa planerade kurstillfälle. Några veckor innan introduktionskursen så får du en kallelse via Email. Om du har ytterligare frågor om detta så kan du maila till: kurs@pksvea.se