BLI MEDLEM OCH BÖRJA SKJUTA PISTOL FÖR PK SVEA ING 1

Medlemskap för skyttar från annan förening:
Om du redan har Pistolskyttekortet och är, eller har varit, medlem i en Pistolskytteförening ansluten till SPSF skicka Ansökan om Medlemsskap till:

info@pksvea.se

FÖR DIG SOM VILL PROVA PÅ PISTOLSKYTTE

Om du vill prova på att skjuta pistol tillsammans med oss i Pistolskytteklubben Svea Ing 1, skickar du en Intresseanmälan för att gå en grundkurs för Pistolskyttekortet till:

kurs@pksvea.se

SOM NYBÖRJARE

Du kommer att:
1. Gå en introduktions-/säkerhetsutbildning
2. Gå en grundkurs för Pistolskyttekortet
3. Ansöka om 6 månaders provperiod för medlemskap Pistolskytteklubben Svea Ing 1
4. Ansöka om fast medlemskap Pistolskytteklubben Svea Ing 1

Introduktionskurs och säkerhetsutbildningen hålls en till två gånger per år beroende på antalet anmälda och genomförs under en dag.
På introduktionskursen och under provperioden, så får du låna klubbens vapen. Under grundkursen för Pistolskyttekortet så kommer kurstillfällen att varierande innehålla teoretiskt utbildning och träning samt praktisk utbildning och träning med att skjuta pistol.
Efter att du fått Pistolskyttekortet så kan du söka vapenlicens och börja träna och tävla självständigt.

Övrigt:
Efter att du skickat in din intresseanmälan så sätts du upp på en väntelista. Du får besked när du har blir uppsatt på väntelistan och ungefär hur lång tid det är till nästa kurstillfälle. Ett par veckor innan introduktionskursen så får du en kallelse via Email. Om du har ytterligare frågor om detta så kan du maila till:

kurs@pksvea.se