PK SVEA STÅR JUST NU UTAN SKJUTBANA P G A SÖDERTÄLJE KOMMUN SOM INTE FÖRLÄNGDE ARRENDEAVTALET MED KLUBBEN. KOMMUNEN HAR FÖR AVSIKT ATT EXPLOATERA MARKEN I ALMNÄS DÄR KLUBBENS SKJUTBANA LÅG.

PK SVEA SÖKER NU ALTERNATIVA LÖSNINGAR FÖR ATT HITTA EN NY PLATS OCH SKJUTBANA FÖR ATT BEDRIVA SIN VERKSAMHET PÅ.

FRAM TILLS DESS PÅBÖRJAR VI INGA NYA UTBILDNINGAR FÖR PISTOLSKYTTEKORTET.


FÖR ÖVRIGA FRÅGOR KONTAKTA OSS