En av Sveriges äldsta Pistolskytteklubbar – Grundades år 1894.

Sedan 1968, närmare bestämt den 8 september, träningssköt medlemmarna för första gången på skjutbanan ING 1 Almnäs i Södertälje. Samma plats som vi nu 54 år senare fortfarande utövar vår verksamhet på.

Vägen fram till dagens PK Svea, från en militär skytteklubb, till dagens helt civila har kantats av en hel del milstolpar. Läs mer under
HISTORIK

Slutligt resultat SVEASKOTTET 2022-08-28

Klubbträningar

Träning för nybörjare: PK Svea bedriver nybörjarträning på måndagar och torsdagar.

Träningarna börjar kl. 17:00 (fr o m TORSDAG 22/9) för att vi ska hinna klart innan det blir mörkt!

Ammunition och tilldelning av vapen sker i Sveastugan. Hörselkåpor finns i ett begränsat antal för utlåning, du som nybörjare bör dock överväga att införskaffa egna hörselkåpor så fort som möjligt.

Måndag: Nybörjaranpassad Precisionsträning.
Träning börjar kl.17:00. (Lånevapen finns att boka).

Tisdag: Pensionärsskytte Precision. För klubbens Pensionärer och daglediga.
Tävling börjar kl. 11:00. (Endast skyttar med egna vapen).

Onsdag: Klubbtävling Precision.
Tävling börjar kl. 17:00. (Endast skyttar med egna vapen).

Torsdag: Träning med varierande grenar samt snabbskytte.
Träning börjar kl. 17:00. (Lånevapen finns att boka).

Klubbtävlingar

Anmälan mellan kl. 09:00 – 09:30 på tävlingsdagen.
Tävlingen börjar kl. 09:30 (Lånevapen finns att boka).
Anmälningsavgift 40 kr
.

Kommande Klubbtävlingar:
Lörd. 2022-10-01: Sveapriset (Precision + C30).
Sönd. 2022-10-02: Nationell Helmatch 2.

Generellt gäller dessa tider för våra Klubbträningar och Tävlingar.
Avvikelser framgår av SKJUTPROGRAM och/eller KALENDER

Välkomna alla medlemmar samt klubbens nybörjare på våra Klubbträningar och Tävlingar!