PISTOLSKYTTEKLUBBEN SVEA ING 1

KLUBBTRÄNINGAR – LUFTPISTOL
TRÄNINGAR VARJE VECKA TISDAGAR OCH TORSDAGAR


Drop In på Tisdagar och Torsdagar från kl. 17.00.
Träningen pågår till kl. 19:00.
LÄS MER (för medlemmar)


EN AV SVERIGES ÄLDSTA PISTOLSKYTTEKLUBBAR – GRUNDADES ÅR 1894!

Pistolskytteklubben Svea Ing 1 Skjutbana i Almnäs, Södertälje. Verksam sedan 1968 till 2023.

Den 8 september år 1968 träningssköt PK Svea’s medlemmar för första gången på Pistolskyttebanan Ing 1, Almnäs i Södertälje.

Men efter att klubben varit verksam på samma plats i 55 år står PK Svea nu utan skjutbana. Detta eftersom Södertälje kommun inte förlängde arrendeavtalet med klubben. Kommunen har för avsikt att exploatera marken i Almnäs där klubbens skjutbana låg.

PK Svea söker nu alternativa lösningar och intensivt arbete på flera plan pågår att hitta en ny plats och skjutbana för att bedriva verksamheten på.

Vägen fram till dagens PK Svea, från en militär skytteklubb, till dagens helt civila har kantats av en hel del milstolpar. Läs mer under HISTORIK


EVENEMANG