PISTOLSKYTTEKLUBBEN SVEA ING 1


EN AV SVERIGES ÄLDSTA PISTOLSKYTTEKLUBBARGRUNDADES ÅR 1894!

Sedan 1968, närmare bestämt den 8 september, träningssköt medlemmarna för första gången på skjutbanan Ing 1, Almnäs i Södertälje. På samma plats som vi nu 55 år senare fortfarande utövar vår verksamhet. Vägen fram till dagens PK Svea, från en militär skytteklubb, till dagens helt civila har kantats av en hel del milstolpar. Läs mer under HISTORIK


EVENEMANG
PISTOLSKYTTEKORTET

Välkommen att skicka in intresseanmälan till våra kommande kurser. Du sätts då upp på väntelista och blir kontaktad inför nästa kurstillfälle.
LÄS MER


KLUBBTRÄNINGAR – KRUTVAPEN

Träningar för nybörjare: PK Svea bedriver nybörjarträning på måndagar och torsdagar. Lånevapen finns att tillgå. Tilldelning av vapen och ammunition sker i Sveastugan. Hörselkåpor finns i ett begränsat antal för utlåning. Du som nybörjare bör dock överväga att införskaffa egna hörselkåpor så fort som möjligt.

Måndagar: Nybörjaranpassad Precisionsträning.
Träningen börjar kl.17:30. (Kom ihåg att maila/boka lånevapen).

Tisdagar: Pensionärsskytte Precision. För klubbens Pensionärer och daglediga.
Tävlingen börjar kl. 11:00. (Endast skyttar med egna vapen).

Onsdagar: Klubbtävling Precision.
Tävlingen börjar kl. 17:30. (Endast skyttar med egna vapen).

Torsdagar: Träning med varierande grenar samt snabbskytte.
Träningen börjar kl. 17:30. (Kom ihåg att maila/boka lånevapen).

VARMT VÄLKOMNA alla medlemmar samt klubbens nybörjare!
Kom i tid!


KLUBBTÄVLINGAR – KRUTVAPEN

Anmälan mellan kl. 09:00 – 09:30 på tävlingsdagen.
Tävlingen börjar kl. 09:30 (Lånevapen finns att boka).
Anmälningsavgift 40 kr.


KLUBBTRÄNINGAR – LUFTPISTOL ÄR AVSLUTADE FÖR SÄSONGEN!
TRÄNINGARNA BÖRJAR IGEN TISD. 2023-10-03


Drop In på Tisdagar och Torsdagar från kl. 17.00.
Träningen pågår till kl. 19:00.
LÄS MER (för medlemmar).


DATUM & TIDER FÖR SAMTLIGA VÅRA TRÄNINGAR OCH KLUBBTÄVLINGAR FRAMGÅR AV SKJUTPROGRAM & KALENDER