Vill du komma i kontakt med
Pistolskytteklubben Svea Ing 1

Är intresserad av att bli medlem och vill börja skjuta pistol gå till sidan BÖRJA SKJUTA och följ instruktionerna där.

Om du har allmänna frågor:
info@pksvea.se

Om du behöver kontakta föreningens ordförande:
ordforande@pksvea.se

Administrativa frågor:
sekreterare@pksvea.se

Ekonomiska frågor:
kassor@pksvea.se

Om du har frågor eller synpunkter som rör hemsidans funktion och innehåll:
webmaster@pksvea.se

Hitta till vår Skjutbana:
Google Maps