Users on page

Now online: 1
Overall: 199570

Träning för nybörjare

PK Svea bedriver nybörjarträning på måndagar. Träningarna börjar kl 17:30 vilket betyder att man bör vara på plats senast 17:15. Ammunition och tilldelning av vapen sker i Sveastugan. Hörselkåpor finns i ett begränsat antal för utlåning,  nybörjarna bör dock överväga att införskaffa egna så fort som möjligt.