Sveastugan

Sveastugan är avsedd att vara en samlingspunkt för klubbens medlemmar.

Den kan dessutom nyttjas av:
• Medlem med gäster
• Medlem för enklare sammankomst efter framställning till stugfogden.
• Övriga mot ersättning och efter styrelsens prövning.

För allas trevnad:
• Ytterkläder hänger av oss i hallen
• I stugan finns alltid kaffe, the, socker och hårt bröd som står till medlemmarnas förfogande.
• Hittar du något ätbart i övrigt i kylskåpet så nyttjas även det.
• Om du lägger en tia i kassaskrinet får du ta en dricka.
• Vapen skall förvaras proppade och nedpackade.
• Vapenvård får normalt inte ske i stugan.
• Om någon justering i undantagsfall måste klaras, se till att något underlag används så att inte borden skadas.
• Du får själv lägga undan tidskrifter och liknande där de hör hemma efter användning. Dessutom duka av och torka rent borden när du ätit och druckit, samt ställa stolarna i ordning.

Stugan skall lämnas:
• Städad
• Med spisens plattor avstängda
• Med stängda spisluckor
• Med ljuset släckt
• Med värme- termostaten inställd enligt anslag
• Med använda kökstillbehör diskade och inplockade i skåp och lådor
• Utan matrester och annat avfall (för att slippa 4-benta besökare tas avfallet med och slängs i våra egna soptunnor)
• Med gardiner fördragna
• Med fönster reglade och dörrarna låsta med dubbla lås

Skjutbana och Skjuthall

Skjutbana och Skjuthallen disponeras fritt av samtliga aktiva medlemmar under förutsättning att man följer gällande regelverk:

Medlem äger rätt till att:
• Nyttja och använda befintligt målmateriel som är avsett för träningsverksamhet

Ordningsregler
• Städa efter er! både bänk och golv skall sopas. Hylsor och skräp läggs i avsedda behållare
• Trasigt målmateriel lagas på plats
• Klistra speglarna alternativt byt
• Soptunnor etc tömms normalt sig inte av sig själv så byt säck vid behov och bär upp till stugan.

Säkerhetsregler
• Vapnet skall medtags fram vid markering om man är ensam på banan. Alternativt vapenvakt om man är flera skyttar
• Skjutledare utses alltid om man är fler än en skytt
• Kommandon enligt skjuthandboken skall alltid användas
• Kontrollera att avspärrningarna är i ordning.
• Tänk på att fälla ner ett par luckor så att du har kontroll på hela riskområdet

OBS!! Tävlingstavlor får absolut inte användas för träningsverksamhet.

En vädjan från styrelsen, använd målmaterial efter förmåga, vet du om att du skjuter en del vita skott, ta inte en tavla
som är fräsch.

Styrelsen
PK Svea Ing 1