Users on page

Now online: 1
Overall: 205114

Regelverk bana och skjuthall

Skjuthallen disponeras fritt av samtliga aktiva medlemmar under förutsättning att man följer gällande regelverk

Medlem äger rätt till att:
• Nyttja och använda befintligt målmateriel som är avsett för träningsverksamhet
• Nyttja B-Banan under förutsättning att den är ledig

Ordningsregler
• Städa efter er! både bänk och golv skall sopas. Hylsor och skräp läggs i avsedda behållare
• Trasigt målmateriel lagas på  plats
• Klistra speglarna alternativt byt
• Soptunnor etc tömms normalt sig inte av sig själv så byt säck vid behov och bär upp till stugan.

Säkerhetsregler
• Vapnet skall medtags fram vid markering om man är ensam på banan. Alternativt vapenvakt om man är flera skyttar
• Skjutledare utses alltid om man är fler än en skytt
• Kommandon enligt skjuthandboken skall alltid användas
• Kontrollera att avspärrningarna är i ordning.
• Tänk  på att fälla ner ett par luckor så att du har kontroll på hela riskområdet

OBS!! Tävlingstavlor får absolut inte användas för träningsverksamhet.

En vädjan från styrelsen, använd målmaterial efter förmåga, vet du om att du skjuter en del vita skott, ta inte en tavla
som är fräch.

Mvh
Styrelsen
PK Svea Ing 1