Users on page

Now online: 2
Overall: 194629
PK Svea

Pistolskytteklubben Svea Ing 1 – En av Sveriges äldsta pistolskytteklubbar, bildades 1894. Vägen fram till dagens situation, från en militär skytteklubb till dagens helt civila, har kantats av en hel del milstolpar. Läs mer under Historik.