Users on page

Now online: 1
Overall: 205115
Mästerskapspriset i banskjutning vapengrupp B
 • Priset utgörs av sex silvercuper, erövrade i kretsens serieskjutning
 • Priset är uppsatt till tävling från och med 2008.
 • Skyttarna sammanförs till gemensam skjutklass. I övrigt gäller bestämmelserna för klubbens mästerskapstävlingar.
 • Inteckningspoäng erhålls enligt följande:
  1. –> 11 poäng
  2. –>  9 poäng
  3. –>  8 poäng
  4. –>  7 poäng
  5. –>  6 poäng
  6. –>  5 poäng
  7. –>  4 poäng
  8. –>  3 poäng
  9. –>  2 poäng
  10. –>  1 poäng
 • Priset erövras för alltid av den skytt, som först erhåller 35 inteckningspoäng eller högst däröver. Vid lika högsta inteckningspoäng den som vid sista tävlingen om priset uppnått högsta inteckningspoäng.