Users on page

Now online: 1
Overall: 202922

Precisionsskjutning

Precisionsskjutning genomförs på 25m avstånd mot internationell pistoltavla. Varje serie består av 5 skott som avlossas under 5 min. På en normal bantävling så skjuter man oftast 6 serier medan man på mästerskap skjuter 7+3 serier, 7 serier i grundomgången samt 3 finalserier för de som har skjutit bra

Man kan tävla i upp till tre olika vapengrupper A,B och C ( Läs mer om det i Vapen )

Tävlingens genomförande
Innan första tävlingsstart så måste man väga in sina vapen i vapenkontrollen för att säkerställa att vapnet
håller rätt avtryckarvikt samt att vapnet uppfyller övriga regler för gällande vapengrupp. Efter det att
vapenkontrollanten har godkänt ditt vapen så sätt ett klistermärke på vapnet som verifiering på att vapnet är godkänt. Stickprovskontroller kan förekomma efter tävlingens genomförande.

I god tid innan tävlingsstart så letar man upp sin skjutplats och packar upp sin utrustning. Vapnet packas givetvis inte upp förrän det är fritt på banan. Kikare monteras ihop och riktas in, korn sotas, ammunition  och vapen läggs fram (proppat). Efter det att allt är uppackat och klart så går skjutledaren runt och kontrollerar att skyttarna står på rätt plats samt att deras vapen är invägda. Nu har man oftast ett par minuter på sig att fokusera innan skjutledaren kommenderar ”Provserie ladda” utnyttja den tiden på att fokusera och slappna av. Efter det att kommando ”Ladda” har kommenderats så går man fram till bänken sätter på sina hörselkåpor eller motsvarande, sen så fyller man på magasinet med 5 skott och laddar. Kontrollera grepp och fötternas position genom att rikta vapnet mot tavlan, upprepa tills allt känns bra. Vila sedan pipan mot bänken och invänta nästa kommando. Slappna av och töm huvudet på allt förutom den kommande uppgiften. När kommando ”Eld” kommer så är det fritt fram att påbörja provserien. Var lika noga på provserien som du är på en tävlingsserie, detta är nämligen din chans att kontrollera att inställningen av vapnet stämmer utan att tappa poäng. Var inte rädd för att skruva om ett skott känns bra och den sitter lågt, kanske en kant 10:a så är det bara att höja 2 knäpp. Ljuset påverkar nämligen träffläget. Efter avslutad provserie så gör man patron ur lägger ner vapnet och proppar. Sedan så är det bara att sätta sig ner på bänken och vänta tills ”Eld upphör”. När skjutledaren har visiterat samtliga vapen så kommenderar han ”Markera” och då är det fritt fram att gå fram och klistra eller byta spegel. Kom ihåg att det är enbart provserien som man själv får röra spegeln innan Markören.

Efter det att alla har klistrat sina speglar och återvänt till skjuthallen så kommenderar skjutledaren ”Första tävlingsserie ladda” passa då på att korrigera träffläget om det behövs, annars så är det bara att upprepa samma moment som i provserien. Kom dock ihåg att inte röra spegeln innan den är markerad. Stå gärna en bit från tavlan så att markören har fri väg, du som skytt måste vara med när markören läser upp dina träff, vid tveksamma träffar eller när ni inte delar uppfattning så har du som skytt alltid rätt att kräva tolkning.