Users on page

Now online: 1
Overall: 158094

Bli medlem

Tillvägagångssättet varierar beroende på om man har pistolskyttekortet eller redan är medlem i annan förening med eget vapen eller om ni är helt nya och vill börja skjuta pistol.

Om ni är helt nya var vänlig och maila kurs@pksvea.se för mer information.

Ett av stegen på väg till fullvärdig medlem är att man har genomgått en provperiod innan beslut tas om medlemskap. Under denna period så måste sökanden vara aktiv i föreningens aktiviteter. Med detta menas tex deltagande på träningar, klubbtävlingar, städdagar etc.

 Tillvägagångssätt för sökande utan pistolskyttekort samt nybörjare

 

 Tillvägagångssätt för sökande från annan förening med pistolskyttekort

medlem_forening